Politika kvaliteta

Intercom computers d.o.o. je kompanija čija je pretežna delatnost prodaja i servis IT opreme.

Misija InterCom d.o.o.

Pružanje inovativnih rešenja u oblasti prodaje i servisa IT opreme.

Vizija InterCom d.o.o.

Dostizanje statusa lidera u pomenutoj oblasti

Politika kvaliteta se zasniva na:

  • Održavanju visokog kvaliteta rada i to kroz profesionalni pristup poslu timskim radom, znanjem i kvalifikovanošću zaposlenih,
  • Održavanju konkurentnosti na tržištu stalnim prilagođavanjem trendovima
  • Neprekidnom zadovoljenju sve složenijih zahteva naših korisnika
  • Konstantnom razvoju i usavršavanju zaposlenih putem raznih vrsta obuka, kurseva, seminara kao i istraživanju i proučavanju novih tehnologija
  • Neprekidnom unapređenju organizaciono upravljačkih procesa
  • Uključenju svakog zaposlenog u tokove poslovanja. Razvijanju svesti svakog zaposlenog o važnosti posla koji obavlja i načinu na koji doprinosi misiji preduzeća
  • Razvijanju odnosa sa bitnim činiocima ekonomskog, društvenog okruženja, svim interesnim g rupama, klijentima, konkurencijom.