Politika kvaliteta

Intercom computers d.o.o. je kompanija čija je pretežna delatnost prodaja i servis IT opreme.

Misija InterCom d.o.o.

Pružanje inovativnih rešenja u oblasti prodaje i servisa IT opreme.

Vizija InterCom d.o.o.

Dostizanje statusa lidera u pomenutoj oblasti

Politika kvaliteta se zasniva na: